Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen voor een bijdrage van de A.G. Schoorlemmerstichting, dan verzoeken we u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Bij motivatie willen we u vragen in ieder geval in te gaan op het doel, de financiële onderbouwing en de wijze van besteding. Mochten we meer gegevens nodig hebben, dan wordt persoonlijk contact opgenomen.

Uw aanvraag dient te voldoen aan onze voorwaarden (PDF).