Doelstelling

De A.G. Schoorlemmerstichting beoogt het levenswerk van Antonius Johannes (Antoon) Schoorlemmer, overleden in 2013, in stand te houden. De doelstelling van de A.G. Schoorlemmerstichting is als volgt samen te vatten:

  1. De stichting heeft ten doel het bevorderen, ondersteunen en initiëren van activiteiten op kerkelijk-, sociaal-, levensbeschouwelijk-, charitatief-, cultureel-, sportief- en wetenschappelijk gebied alsmede algemeen nut dienende activiteiten en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  2. De stichting realiseert haar doel door het doen van bijdragen en schenkingen;
  3. De stichting richt zich bij het realiseren van haar doelstellingen primair op Heeten en de omgeving van Heeten. Activiteiten buiten Heeten en eventueel buiten Nederland komen in aanmerking indien deze aan de voorwaarden gesteld onder ad 1 voldoen.

 

Realisatie 2016 (pdf)

Publicatie 2017.pdf

Publicatie 2019.pdf

Publicatie ANBI.pdf 20,21,22.pdf